OpenWeatherMap Api ile Hava Durumu

OpenWeatherMap api kullarak bulunduğunuz şehrin yada istediğiniz herhangi bir şehrin güncel hava durumunu alabilirsiniz.

İhtiyacınız olan
1- OpenWeatherMap  Api Key
2- Şehrin Id'si


Öncelikle OpenWeatherMap sitesinden ücretsiz olarak api kaydınızı yaptırın.Sonrasında api keyinizi alın.


Şehir Id leri http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz

Bu link dışında örnek https://openweathermap.org/city/752850 752850 olan sakaryanın id si bunu sitede arama yaparakta bulabilirsiniz.

PHP Curl ile apinizin desteğini alarak json kodlarınızı okuyup html ile gösterimi yapıyoruz.


 <?php 
 $apiKey = "API KEY"; 
 $cityId = "CITY ID"; 
 $googleApiUrl = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=" . $cityId . "&lang=en&units=metric&APPID=" . $apiKey; 
 $ch = curl_init(); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $googleApiUrl); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, 0); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); 
 $response = curl_exec($ch); 
 curl_close($ch); 
 $data = json_decode($response); 
 $currentTime = time(); 
 ?> 
 <!doctype html> 
 <html> 
 <head> 
 <title>Forecast Weather using OpenWeatherMap with PHP</title> 
 </head> 
 <body> 
  <div class="report-container"> 
   <h2><?php echo $data->name; ?> Weather Status</h2> 
   <div class="time"> 
    <div><?php echo date("l g:i a", $currentTime); ?></div> 
    <div><?php echo date("jS F, Y",$currentTime); ?></div> 
    <div><?php echo ucwords($data->weather[0]->description); ?></div> 
   </div> 
   <div class="weather-forecast"> 
    <img 
     src="http://openweathermap.org/img/w/<?php echo $data->weather[0]->icon; ?>.png" 
     class="weather-icon" /> <?php echo $data->main->temp_max; ?>°C<span 
     class="min-temperature"><?php echo $data->main->temp_min; ?>°C</span> 
   </div> 
   <div class="time"> 
    <div>Humidity: <?php echo $data->main->humidity; ?> %</div> 
    <div>Wind: <?php echo $data->wind->speed; ?> km/h</div> 
   </div> 
  </div> 
 </body> 
 </html> 

Ortaya çıkan sonuç


OpenWeatherMap Api ile Hava Durumu OpenWeatherMap Api ile Hava Durumu Reviewed by Burak on Eylül 26, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.